Pages

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

Đại học Kiên Giang Hiệu trưởng xử lý kỷ luật khiển trách

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa ký quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Thái để thu thập, Đại học Hiệu trưởng Kiên Giang, có liên quan đến những sai phạm khi ông giám đốc Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Kiên Giang.

sinh viên kỷ luật nhưng bỏ qua các hiệu trưởng

Trước đó, vào tháng 3-2016, Thanh tra tỉnh Kiên Giang công bố kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nước điều tiết cho giai đoạn 2011-2015 cho các dự án và chương trình do Sở Thông tin và truyền thông quản lý, tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, thanh tra phát hiện sai phạm tổng số tiền trong những năm qua là trên 1,33 tỷ USD, trong đó có 26 dự án công nghệ thông tin về 1,3 tỷ bất thường. Cụ thể, các Sở Thông tin và Truyền thông có chi phí tư vấn bất động sản vượt quá quy định số tiền 375.500.000. Thanh toán chi phí khảo sát nhưng không lên nhiệm vụ khảo sát, không báo cáo và chấp nhận kết quả của cuộc khảo sát số lượng quy định trên 176 triệu. chi phí nộp thừa của đào tạo, dự án đào tạo chuyển giao 724 triệu. phần mềm chi phí nộp thừa để tạo ra hơn 40 triệu.

Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang bị kỷ luật khiển trách - 1

Đại học Kiên Giang.

cá nhân ông Lượm (sau đó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Thẩm định dự án) phải chịu trách nhiệm trong vai trò trực tiếp trong việc chỉ đạo và quản lý ngân sách điều hành và thực hiện các dự án công nghệ thông tin cho các giai đoạn 2011-2014 xảy ra nhiều sai lầm kinh tế và phê duyệt dự án vượt quyền.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét